Algemene Voorwaarden

Prijzen

 • Prijswijzigingen en aanbod zijn voorbehouden.

Reserveren

 • De inschrijving voor een workshop of arrangement is pas bindend wanneer deze door Het Mo’Ment schriftelijk of per e-mail bevestigd is;
 • Opties op het reserveren van een datum voor een workshop of arrangement kunnen voor een periode van 10 dagen worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na de periode van 10 dagen heeft Het Mo’Ment het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen;
 • Wanneer er voor een aanschuifworkshop onverhoopt niet genoeg aanmeldingen zijn, laten wij u dit tijdig weten en selecteren in overleg een nieuwe datum. U heeft het recht uw inschrijving dan te annuleren en we zullen uw betaling terugstorten.

Betaling

 • Na de reservering van de workshop of arrangement ontvangt u een bevestiging en factuur;
 • De eerste deelbetaling van 50% van het totaalbedrag dient op onze rekening te zijn bijgeschreven 5 dagen vóór de datum van de workshop of arrangement;
 • De restantbetaling dient binnen 14 dagen na de workshop of arrangement te zijn voldaan;
 • De kosten van de workshop zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, op basis hiervan vindt de eindfacturering plaats;
 • Betaling aan Het Mo’Ment kan per bankgiro of contant.

Aantal deelnemers

 • Voor een workshop of arrangement geldt een minimum deelname van vier personen;
 • Bij een definitieve aanmelding van minder dan vier deelnemers wordt de workshop of arrangement door ons geannuleerd en wordt er gekeken naar een alternatieve datum;
 • Tot 1 week voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen kosteloos wijzigen;
 • Het definitieve aantal personen dat vanaf 1 week voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de factuur.

Annulering

 • Bij verhindering vindt geen restitutie plaats. De reservering kan, indien mogelijk verplaatst worden naar een andere datum;
 • Bij annulering binnen tien werkdagen voor de afgesproken datum wordt 50% van het totaalbedrag op de factuur in rekening gebracht;
 • Bij annulering binnen vijf werkdagen voor de afgesproken datum wordt 70% van het totaalbedrag op de factuur in rekening gebracht;
 • Bij annulering op de afgesproken dag wordt 100% van het totaalbedrag op de factuur in rekening gebracht;
 • Het Mo’Ment is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering;
 • Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoud Het Mo’Ment zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

Aanvang en duur workshop

 • Voor een workshop staat een duur van vier uur, tenzij anders aangegeven;
 • De aanvang is op het tijdstip dat door ons opgegeven in de bevestiging;
 • Bij het uitlopen van de overeengekomen eindtijd wordt € 5,- per persoon, per uur doorbelast.

Risico & aansprakelijkheid

 • Deelname aan de workshop of arrangement geschiedt op eigen risico, het hanteren van onze gereedschappen en apparatuur is op eigen verantwoording;
 • Het Mo’Ment stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie.