Algemene Voorwaarden

Kookstudio Het MoMent

Prijzen

 • Prijswijzigingen en aanbod zijn voorbehouden.

Reserveren

 • De inschrijving voor een workshop of arrangement is pas bindend wanneer deze door Het Mo’Ment per e-mail bevestigd is;
 • Opties op het reserveren van een datum voor een workshop of arrangement kunnen voor een periode van 1 week worden vastgehouden. In deze periode graag uw aanvraag bevestigen, dan wel laten vervallen. Na deze periode heeft Het Mo’Ment het recht om andere aanvragen voorrang te verlenen;
 • Wanneer er voor een aanschuifworkshop onverhoopt niet genoeg aanmeldingen zijn, laten wij u dit tijdig weten en selecteren in overleg een nieuwe datum. U heeft het recht uw inschrijving dan te annuleren.

Betaling

 • Na afloop dient er contant of met PIN afgerekend te worden, tenzij vooraf hierover afspraken zijn gemaakt.
 • De kosten van de workshop zijn mede afhankelijk van het aantal deelnemers, op basis hiervan vindt de eindfacturering plaats;

Aantal deelnemers

 • Voor een workshop of arrangement geldt een minimum deelname van vier personen;
 • Bij een definitieve aanmelding van minder dan vier deelnemers wordt de workshop of arrangement door ons geannuleerd en wordt er gekeken naar een alternatieve datum;
 • Tot 1 week voor de overeengekomen datum kunt u het aantal personen kosteloos wijzigen;
 • Het definitieve aantal personen dat vanaf 1 week voor de overeengekomen datum bekend is, is bindend voor de betaling.

Annulering

 • Bij verhindering vindt geen restitutie plaats. De reservering kan, indien mogelijk verplaatst worden naar een andere datum;
 • Annuleren is tot 1 week voor de afgesproken datum mogelijk zonder extra kosten;
 • Bij annulering 6 dagen of later voor de afgesproken dag wordt 50% van het totaalbedrag in rekening gebracht;
 • Het Mo’Ment is niet aansprakelijk voor kosten ten gevolge van annulering;
 • Indien bepaalde producten van het afgesproken menu niet voorradig zijn behoud Het Mo’Ment zich het recht om een gelijkwaardig alternatief te gebruiken.

Aanvang en duur workshop

 • Voor een workshop staat een duur van vier uur, tenzij anders aangegeven;
 • De aanvang is op het tijdstip dat door ons opgegeven in de bevestiging;
 • Bij het uitlopen van de overeengekomen eindtijd wordt € 5,- per persoon, per uur doorbelast.

Risico & aansprakelijkheid

 • Deelname aan de workshop of arrangement geschiedt op eigen risico, het hanteren van onze gereedschappen en apparatuur is op eigen verantwoording;
 • Het Mo’Ment stelt zich niet aansprakelijk voor schade aan persoonlijke eigendommen of voor lichamelijk letsel of welke vorm van schade dan ook tijdens het verblijf op de locatie.